דוקטורנטים

נילס אגרץ

מר נילס אגרץ

נושא העבודה: "איש בעל שלושה שמות - אילן עם שלושה ענפים: המרת דתו של משה בן אהרן מקרקוב ועיסוקו בקבלה"
מדריך: ד"ר פאבל מצ'ייקו
דוד אסולין

מר דוד אסולין

נושא העבודה: "ר' רפאל ברדוגו: הגות והלכה"
מדריך: פרופ' זאב הרווי
עמנואל בלוך

מר עמנואל בלוך

מדריכים: פרופ' בנימין בראון, פרופ' סוזן סטון
צניעות: הלכה, מטא הלכה והתפתחות היסטורית במאה העשרים
רונן בן דוד

מר רונן בן דוד

נושא העבודה: "התגבשות משנת הגאולה של הראי"ה קוק עד שנת תשס"ו (1906)"
מדריך: פרופ' משה אידל
הראל בן עמי

מר הראל בן עמי

נושא העבודה: מדידת הזמן, לוחות שנה והיבטים אסטרונומיים בתרבות החומרית ובאדריכלות של ארץ ישראל בשלהי ימי בית שני (שילוב מחשבת ישראל וארכיאולוגיה)
מדריכים העבודה: ד"ר ריימונד לייכט וד"ר אורית פלג-ברקת

 

 

 

שירה בר-אור

גב' שירה בר-אור

נושא העבודה: "ביקורת דתית ומחאה כלפי שמיא במדרשי תנאים ואמוראים"
מדריך: פרופ' משה הלברטל
נעמה בר-צבי

גב' נעמה בר-צבי

נושא העבודה: "מאוחרות - פואטיקה של שירה מאוחרת"
מדריכים: פרופ' זאב הרווי, ד"ר אבינועם רוזנק
בנימין ברויאר

מר בנימין ברויאר

נושא העובדה: "חילון ומודרנה במשנתו הדתית של אברהם יהושע השל"
מדריך: פרופ' משה אידל
נדב ברמן שיפמן

מר נדב ברמן שיפמן

נושא העבודה: "פרגמטיזם וההגות היהודית בארה"ב במאה העשרים: עיונים חדשים במשנות הרבנים-הוגים חיים הירשנזון, מרדכי מ' קפלן ואליעזר ברקוביץ"
מדריך: ד"ר אבינועם רוזנק

דוקטורנט בחוג החל מקיץ 2011. עבודת המוסמך שכתב עסקה בנושא "אם כן אין לדבר סוף כטיעון הלכתי בספרות חז"ל", בהדרכת פרופ' משה הלברטל.

יהושע גלזמן

מר יהושע גלזמן

נושא העבודה: "מחשבת ההלכה במשנתו של הרב אליעזר יהודה וולדינברג"
מדריך: פרופ' בנימין בראון
יהודה הופמן

מר יהודה הופמן

נושא העבודה: "גישת אחדות ההפכים במשנת הרב קוק ותרומתה לעיצוב פסיכולוגיה ארגונית חיובית"
מדריכים: דר' אבינועם רוזנק, פרופ' אבי קלוגר
גדי צרלס וובר

מר גדי צרלס וובר

נושא העבודה: "עיונים במלמד התלמידים לר' יעקב אנטולי"
מדריכה: ד"ר קטרינה ריגו
שולמית וודוביץ

גב' שולמית וודוביץ

נושא העבודה: "ספר החזיונות, כלי הכשרה מיסטי לחניכתו המשיחית של רבי חיים ויטאל, לדורו"
מדריך: פרופ' משה אידל
טניה ורטמן

גב' טניה ורטמן

מדריכים: פרופ' משה אידל וד"ר קטרינה ריגו
צורות הארוס האפלטוני בזוהר
שולמית להמן

גב' שולמית להמן

נושא העבודה: "יסודות החסידות מנקודת מבטו של ר' משה חיים אפרים מסדילקאב - נכד הבעש"ט - והשתקפותם בספרו דגל מחנה אפרים"
מדריך: פרופ' משה אידל
רפיק נהרה

מר רפיק נהרה

נושא העבודה: "כתאב אלתפאחה: קובץ דרשות בערבית-יהודית על התורה מהמאה ה-12, מבוא עם מהדורת הדרשות על ספר בראשית"
מדריך: פרופ' חגי בן-שמאי
אריאל סרי-לוי

מר אריאל סרי-לוי

נושא העבודה: "הכעס האלוהי והדרכים לשיכוכו בתורה ובמקורותיה"
מדרי כים: פרופ' משה הלברטל ופרופ' ברוך שורץ
הדר פלדמן

גב' הדר פלדמן

נושא העבודה: "שירי 'המאמינים' השבתאים בהקשרם העות'מאני"
מדריך: ד"ר פאבל מצ'ייקו
אלון שלו

מר אלון שלו

נושא העבודה: "שיבישערס: אידיאולוגיה, היסטוריה ותיאולוגיה חרדית-ליטאית בארה"ב, 1980-1930"
מדריך: פרופ' בנימין בראון

את עבודת המאסטר שלו, "קווים לדמותו ולהגותו של הרב יצחק הוטנר בעל ה'פחד יצחק'" כתב במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בהנחייתו של פרופ' יהונתן מאיר.

דפנה שרייבר

גב' דפנה שרייבר

מדריך: פרופ' בנימין בראון
ר' ישראל אלטר וגור בישראל: אמונות, ערכים ופוליטיקה חסידית (1977-1948)