מר יהודה הופמן

יהודה הופמן
נושא העבודה: "גישת אחדות ההפכים במשנת הרב קוק ותרומתה לעיצוב פסיכולוגיה ארגונית חיובית"
מדריכים: דר' אבינועם רוזנק, פרופ' אבי קלוגר