מר בנימין ברויאר

בנימין ברויאר
נושא העובדה: "חילון ומודרנה במשנתו הדתית של אברהם יהושע השל"
מדריך: פרופ' משה אידל