גב' נעמה בר-צבי

נעמה בר-צבי
נושא העבודה: "מאוחרות - פואטיקה של שירה מאוחרת"
מדריכים: פרופ' זאב הרווי, ד"ר אבינועם רוזנק