Table of Contents

היועץ לתואר מוסמך

צרו קשר

מזכירת החוג: גב' מאיה בן-שמחון
בניין מדעי הרוח, חדר 4603
קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טלפון: 02-5883605
דוא"ל:  mayabe@savion.huji.ac.il

 

ראש החוגפרופ' בנימין פולק
benjamin.pollock@mail.huji.ac.il

יועצת לתואר בוגרד"ר קטרינה ריגו

caterina.rigo@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' בנימין בראון

benjamin.brown@mail.huji.ac.il

כתובתנו:
החוג למחשבת ישראל
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

תואר מוסמך

תכנית הלימודים מציעה העמקה במגוון נושאים כגון הגות תקופת בית שני, הגות יהודית-הלניסטית, מחשבת חז"ל, פילוסופיה יהודית בימי-הביניים ובתקופת הרנסנס, קבלה ומיסטיקה לדורותיה, הגות יהודית בעת החדשה, פילוסופיה של ההלכה, מחשבה ציונית, מחשבה מדעית, הרמנויטיקה, מיתוס ועוד. תכנית הלימודים משלבת בין ניתוח טקסטואלי-פילולוגי, עיון הגותי והשוואתי ותיאור היסטורי. 

מטרת הלימודים היא להעניק לתלמידים יכולת לעיון מחקרי בנושאים המוצעים, יחד עם כלים מתודולוגיים וחשיפה לגישות מחקריות שונות. לתלמידים המתכוונים לעסוק בהוראה על-יסודית מקנה התכנית מטען ידיעות ודרכי מחשבה הנחוצים להוראת מחשבת ישראל בבתי הספר העל-יסודיים.

תלמידי החוג יכולים להתמחות באחד מארבעת התחומים הבאים:

  • הגות תקופת הבית השני ומחשבת חז"ל
  • הפילוסופיה היהודית בימי-הביניים ובתקופת הרנסנס
  • הקבלה והמיסטיקה היהודית לתקופותיה, מן העת העתיקה ועד לימינו
  • ההגות היהודית בעת החדשה

מבנה הלימודים

הלימודים מתנהלים באחד משני הכיוונים: התמחות בתחום אחד ולימודים נוספים מלימודי החוג ומחוגים אחרים, או התמחות בשני תחומים סמוכים מבחינה כרונולוגית או עניינית. הקורסים למוסמך הם בדרך כלל סמינריונים. 

הלימודים למוסמך נלמדים בשני מסלולים:

  1. מסלול מחקרי: בהיקף 28 נקודות זכות. מורכבים מקורסי החוג בהיקף של כ-20 נ"ז (מהם קורסים בהיקף של כ-12 נ"ז בתחום/בתחומי ההתמחות והשאר בתחומים אחרים) ומקורסים מחוץ לחוג בהיקף של כ-8 נ"ז. קורסי עזר: שפה זרה שנייה (ברמת מתקדמים) ומכינה לתלמוד לתלמידי מוסמך.
  2. מסלול לא-מחקרי: בהיקף של 40 נקודות זכות. מורכבים מקורסי החוג בהיקף של כ-28 נ"ז (מהם קורסים בהיקף של כ-16 נ"ז בתחום/ בתחומי ההתמחות והשאר בתחומים אחרים) וקורסים מחוץ לחוג בהיקף של כ-12 נ"ז (באישור היועץ למוסמך). קורסי עזר: מכינה לתלמוד לתלמידי מוסמך.

תנאי קבלה

קבלה ישירה: בעלי תואר בוגר בתחום מחשבת ישראל מאחת האוניברסיטאות בארץ או בעולם עם ממוצע ציונים של 85 לפחות.

שנת השלמה: תלמידים בעלי תואר בוגר מאחת האוניברסיטאות או המכללות בארץ ובעולם בתחום הרחוק מתחום מחשבת ישראל יחויבו בשנת השלמה. היקף לימודי ההשלמה הוא כ-30 נקודות זכות. תלמידים בעלי תואר בוגר בתחומים הקרובים לתחום מחשבת ישראל - כגון לימודי יהדות, פילוסופיה ומדע הדתות - מאחת האוניברסיטאות בארץ ובעולם יחויבו בהיקף קטן יותר של לימודי השלמה (כל מקרה ייבחן לגופו).

 

(קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית. מתווה הלימודים לשנת הלימודים הבאה יפורסם בקיץ. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה מחשבת ישראל)

 

רשימת הקורסים