Table of Contents

היועץ לתואר בוגר

צרו קשר

מזכירת החוג: גב' מאיה בן-שמחון
בניין מדעי הרוח, חדר 4603
קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טלפון: 02-5883605
דוא"ל:  mayabe@savion.huji.ac.il

 

ראש החוגפרופ' בנימין פולק
benjamin.pollock@mail.huji.ac.il

יועצת לתואר בוגרד"ר קטרינה ריגו

caterina.rigo@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' בנימין בראון

benjamin.brown@mail.huji.ac.il

כתובתנו:
החוג למחשבת ישראל
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

תואר בוגר

מטרת הלימודים
להקנות לתלמידי החוג בסיס רחב בתולדות מחשבת ישראל, וידיעה מעמיקה יותר בתחום התמחות אחד או שניים, לפי בחירת התלמידים ולפי הנחיית מורי החוג.
התכנית באה להכשיר את התלמידים למחקר אקדמי ולהוראה בבתי ספר על-יסודיים.
דרך הלימוד משלבת עיון הגותי, חקירה פילולוגית ותיאור היסטורי. היא מבקשת להבליט את הבעיות וזוויות הראייה המייחדות את המחשבה היהודית מזה ואת קשריה למחשבה הכללית לתקופותיה מזה.


תחומי לימוד

1. מחשבת תקופת הבית השני (ספרות חיצונית יהודית-הלניסטית, ספרות קומראן, ספרות מיסטית בעת העתיקה ומחשבת חז"ל).
2. הפילוסופיה היהודית בימי-הביניים ובתקופת הרנסנס, מרס"ג עד שפינוזה.
3. הקבלה בימי-הביניים וברנסנס.
4. ההגות היהודית בעת החדשה: א. פילוסופיה יהודית בעת החדשה; ב. קבלה ומיסטיקה בעת החדשה; ג. תנועת המוסר ומחשבת יהדות אורתודוכסית.

 

תנאי קבלה 

נוסף על תנאי הקבלה לפקולטה, בעלי תעודת בגרות ישראלית שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית חייבים לעבור בחינת ידע בעברית (יע"ל) בציון 130 לפחות.

מידע נוסף על סדר הלימודים בחוג לחצו כאן (PDF). לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה מחשבת ישראל)

 

רשימת הקורסים

הקורסים לשנת הלימודים הבאה יפורסמו בקיץ, לקראת תחילת הלימודים.

במסלול חוג משני