גב' שירה בר-אור

שירה בר-אור
נושא העבודה: "ביקורת דתית ומחאה כלפי שמיא במדרשי תנאים ואמוראים"
מדריך: פרופ' משה הלברטל