מר יהושע גלזמן

יהושע גלזמן
נושא העבודה: "מחשבת ההלכה במשנתו של הרב אליעזר יהודה וולדינברג"
מדריך: פרופ' בנימין בראון