גב' שולמית וודוביץ

שולמית וודוביץ
נושא העבודה: "ספר החזיונות, כלי הכשרה מיסטי לחניכתו המשיחית של רבי חיים ויטאל, לדורו"
מדריך: פרופ' משה אידל