צרו קשר

מזכירת החוג: גב' ענת חיים ג'אני
טל': 02-5883605
anatj@savion.huji.ac.il
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

ראשת החוג: פרופ' מארן ניהוף
maren.niehoff@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר: ד"ר ריימונד ליכט
leichtreimund@googlemail.com

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' בנימין פולק
benjamin.pollock@mail.huji.ac.il

כתובתנו:
החוג למחשבת ישראל
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

סנן לפי

פרופ' ארנולד דוידסון

ארנולד דוידסון

Modern and Contemporary Jewish Philosophy, including the philosophy of Modern Orthodox Judaism (Rav Soloveitchik, Rav Lichtenstein, and others), and the relationship between French philosophy and Jewish Thought (Jacob Gordin, Léon Askénazi, Emmanuel Lévinas, Vladimir Jankélévitch, and others); Historical, Literary, Philosophical and Theological Dimensions of the Shoah; The tradition of spiritual exercises (exercises of self-formation and self-transformation) in the history of philosophy and the history of Judaism