מר רונן בן דוד

רונן בן דוד
נושא העבודה: "התגבשות משנת הגאולה של הראי"ה קוק עד שנת תשס"ו (1906)"
מדריך: פרופ' משה אידל