צרו קשר

 

 

 

מזכירת החוג: גב' ענת חיים ג'אני

טל': 02-5883605

anatj@savion.huji.ac.il
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

 

 

 

ראשת החוג: פרופ' מארן ניהוף
maren.niehoff@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר: ד"ר ריימונד ליכט
leichtreimund@googlemail.com

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' בנימין פולק
benjamin.pollock@mail.huji.ac.il

כתובתנו:
החוג למחשבת ישראל
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

סנן לפי

פרופ' פינחס מנדל

מנדל
מדרש ואגדה, הרמנויטיקה של חז"ל, התהוותם ועריכתם של חיבורים בספרות חז"ל והיחסים ביניהם' פואטיקה של ספרות האגדה והתהוותה;
ספרות יהודית מבית שני, כולל אפוקליפטקיה, פסוידפיגריפה ומגילות מדבר יהודה
פרשנות התנ"ך לדורותיה, כולל אמנות הנראטיב של סיפורי המקרא.
יום שלישי, 16:00 - 17:00