מר נילס אגרץ

נילס אגרץ
נושא העבודה: "איש בעל שלושה שמות - אילן עם שלושה ענפים: המרת דתו של משה בן אהרן מקרקוב ועיסוקו בקבלה"
מדריך: ד"ר פאבל מצ'ייקו