מר נדב ברמן שיפמן

נדב ברמן שיפמן
נושא העבודה: "פרגמטיזם וההגות היהודית בארה"ב במאה העשרים: עיונים חדשים במשנות הרבנים-הוגים חיים הירשנזון, מרדכי מ' קפלן ואליעזר ברקוביץ"
מדריך: ד"ר אבינועם רוזנק

דוקטורנט בחוג החל מקיץ 2011. עבודת המוסמך שכתב עסקה בנושא "אם כן אין לדבר סוף כטיעון הלכתי בספרות חז"ל", בהדרכת פרופ' משה הלברטל. שלושה מאמרים הקשורים לעבודת הדוקטור (אותה הוא מתעתד להגיש לקראת סוף שנת תשע"ז) התקבלו לפרסום בבמות אקדמיות שונות, וארבעה מאמרים נוספים המהוים חלק מהדוקטורט יוגשו בחודשים הקרובים לשיפוט.