גב' טניה ורטמן

טניה ורטמן
מדריכים: פרופ' משה אידל וד"ר קטרינה ריגו
צורות הארוס האפלטוני בזוהר