מר הראל בן עמי

הראל בן עמי
נושא העבודה: מדידת הזמן, לוחות שנה והיבטים אסטרונומיים בתרבות החומרית ובאדריכלות של ארץ ישראל בשלהי ימי בית שני (שילוב מחשבת ישראל וארכיאולוגיה)
מדריכים העבודה: ד"ר ריימונד לייכט וד"ר אורית פלג-ברקת