צרו קשר

מזכירת החוג: גב' ענת חיים ג'אני
טל': 02-5883605
anatj@savion.huji.ac.il
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

ראשת החוג: פרופ' מארן ניהוף
maren.niehoff@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר: ד"ר ריימונד ליכט
leichtreimund@googlemail.com

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' בנימין פולק
benjamin.pollock@mail.huji.ac.il

כתובתנו:
החוג למחשבת ישראל
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

סנן לפי

מר הראל בן עמי

הראל בן עמי
נושא העבודה: מדידת הזמן, לוחות שנה והיבטים אסטרונומיים בתרבות החומרית ובאדריכלות של ארץ ישראל בשלהי ימי בית שני (שילוב מחשבת ישראל וארכיאולוגיה)
מדריכים העבודה: ד"ר ריימונד לייכט וד"ר אורית פלג-ברקת