צרו קשר

כתובתנו:
החוג למחשבת ישראל
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501
anatj@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883605

מזכירת החוג: 
גב' ענת חיים ג'אני
בניין מדעי הרוח, חדר 4603
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

ראש החוג:
פרופ' מארן ניהוף
 maren.niehoff@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי הבוגר:
ד"ר ריימונד לייכט
leichtreimund@googlemail.com

יועץ לתלמידי המוסמך:
פרופ' בנימין פולק
benjamin.pollock@mail.huji.ac.il