על אודות

החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית הוא המרכז הגדול ביותר בעולם לחקר המחשבה היהודית. רבים מהחוקרים הבכירים בתחום הפועלים באוניברסיטאות השונות בארץ הם בוגרי החוג. כמו כן, הרוב המכריע מהמרכזים ללימודי יהדות, מכוני המחקר והמסגרות ללימוד הוקמו על-ידי בוגרי החוג או מוריו.

התחום של מחשבת ישראל עוסק ביצירות המופת של ההגות היהודית לדורותיה וזיקתה לדפוסי החשיבה של ההגות הכללית. מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידי החוג בסיס רחב בתולדות מחשבת ישראל. תכנית הלימודים מציעה העמקה במגוון נושאים כגון הגות תקופת בית שני, הגות יהודית-הלניסטית, מחשבת חז"ל, פילוסופיה יהודית בימי-הביניים ובתקופת הרנסנס, קבלה ומיסטיקה לדורותיה, הגות יהודית בעת החדשה, פילוסופיה של ההלכה, מחשבה ציונית, מחשבה מדעית, מיתוס ועוד.

שיטת הלימוד משלבת חקירה פילולוגית-טקסטואלית, עיון פילוסופי, עיון השוואתי ותיאור היסטורי. תוכנית הלימודים מאפשרת לתלמידים שבכוונתם להמשיך במחקר, לרכוש את הידיעות והמיומנויות הדרושות לשם כך. לתלמידים המתכוונים לעסוק בהוראה על-יסודית, מקנה התכנית מטען ידיעות ודרכי מחשבה הנחוצים להוראת מחשבת ישראל בבתי-הספר העל-יסודיים. במסגרת החוג מתקיימים גם לימודים לתארים מתקדמים: תואר מוסמך ותואר דוקטור.

 

תולדות החוג

שורשיו של החוג למחשבת ישראל נטועים במכון למדעי היהדות, שהיה אחד מן המכונים הוותיקים באוניברסיטה העברית ונחנך עוד לפני פתיחתה הרשמית של האוניברסיטה. בשנותיו הראשונות לימדו ופעלו במכון כמה מגדולי התחום, כגון גרשם שלום (מאז 1925), יצחק יוליוס גוטמן (מאז 1934) ושלמה פינס.

החוג למחשבת ישראל נוסד בשנות השבעים, בעקבות איחוד של החוג לפילוסופיה יהודית וקבלה עם החוג לתולדות המחשבה היהודית והמדור לספרות המחשבה והמוסר (בו לימד בין היתר ישעיה תשבי). לשני המוקדים המקוריים של החוג- פילוסופיה וקבלה - נוספו באותה התקופה שני התחומים: ההגות היהודית בעת עתיקה (בו עסקה סוזן דניאל-נטף) והפילוסופיה היהודית בעת החדשה (אותו לימד אליעזר שביד).

מאז נעשה החוג למחשבת ישראל למרכז הגדול ביותר לחקר ההגות היהודית בארץ ובעולם. רבים מהחוקרים הבכירים בתחום, המצויים באוניברסיטאות השונות בארץ, הם בוגרי החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. כמו כן, הרוב המכריע מהמרכזים ללימודי יהדות, מכוני המחקר ומסגרות הלימוד הוקמו על-ידי בוגרי החוג או מוריו.

אפשרויות תעסוקה

בתום הלימודים לתואר הראשון, יכולים בוגרי החוג להמשיך ללימודים מתקדמים לתואר מוסמך או דוקטורט באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות. כמו כן, יכולים הבוגרים לעסוק במחקר במוסדות להשכלה גבוהה ובמכוני מחקר. בוגרי החוג למחשבת ישראל נחשבים לטובי החוקרים הצעירים בתחום והם מבוקשים על-ידי המרכזים הרבים בישראל שעוסקים בעיון, מחקר, לימוד והוראה של התחום.

במקביל ללימודים בחוג למחשבת ישראל ניתן ללמוד הוראה ולקבל תעודת הוראה המאפשרת ללמד בבתי ספר. מקצוע מחשבת ישראל הופך ליותר ויותר מקובל במסגרות ההוראה בבתי הספר התיכוניים והוא משמש כמצע חיוני ללימודי תרבות ישראל במשרד החינוך.

צרו קשר

כתובתנו:
החוג למחשבת ישראל
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501
anatj@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883605

מזכירת החוג: 
גב' ענת חיים ג'אני
בניין מדעי הרוח, חדר 4603
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

ראש החוג:
פרופ' מארן ניהוף
 maren.niehoff@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי הבוגר:
ד"ר ריימונד לייכט
leichtreimund@googlemail.com

יועץ לתלמידי המוסמך:
פרופ' בנימין פולק
benjamin.pollock@mail.huji.ac.il